privacyverklaring

De Protestantse Gemeente Hoogeveen respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt altijd vertrouwelijk wordt behandeld. De Protestantse Gemeente Hoogeveen committeert zich aan de huidige wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

persoonsgegevens

U kunt deze website van de Protestantse Gemeente Hoogeveen bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent en zonder ons enige andere persoonlijke informatie te verstrekken. Er zijn echter situaties waarbij wij persoonlijke informatie van u vragen. Bijvoorbeeld om met u te corresponderen of uw persoonlijke informatie te verwerken (bijvoorbeeld het maken van een reservering). Dit geschiedt in de meeste gevallen door middel van een invulformulier op de website. Op deze wijze ontvangt de Protestantse Gemeente Hoogeveen uw persoonlijke gegevens. De informatie die de Protestantse Gemeente Hoogeveen op deze wijze verzamelt, wordt gebruikt om aan uw verzoek tot correspondentie of informatie te kunnen voldoen. Bezoekers van de website die een invulformulier insturen, ontvangen een e-mail, of ontvangen op andere wijze informatie van de Protestantse Gemeente Hoogeveen. Door het invullen en verzenden van een invulformulier geeft u toestemming tot het verwerken van die gegevens. De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor de gegevens zijn toegestuurd.

De Protestantse Gemeente Hoogeveen zal uw gegevens niet verstrekken aan derden, behalve aan die derden die worden ingeschakeld om de door u aangevraagde informatie te leveren.